Terminarz szkoleń wyjazdowych

.

Szkolenia wyjazdowe realizowane w 2017 r. 

DRUK ZLECENIA - do pobrania

________________________________________________________
 
NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH 
 
Funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 
10 - 13 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
 

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących
 
pracownikami, praconików służby BHP, SIP i Komisji BHP
 
 24 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
  
 
Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych - aspekty praktyczne
 
25 - 27 październik 2017 r.
 
________________________________________________________
 
 

1. Bezpieczeństwo behawioralne BBS

2. Komisje Kwalifikacyjne w świetle prawa energetycznego i gazowego

15 - 17 listopad 2017 r.

______________________________________________________
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Prosimy o kontakt:
 
z działem marketingu - Ewą Kondrat: 15 833 26 64, wew. 25, ewa.kondrat@sannort.pl
 
lub z działem szkoleń - Katarzyną Nowocień: 15 833 26 64, wew. 24, katarzyna.nowocien@sannort.pl
 
 
 
OGŁOSZENIE
 

SANNORT Sp. z o.o. informuje, że realizuje bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Serdecznie zapraszamy osoby do 25 roku życia do udziału w szkoleniu.

 

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Spawanie metodą TIG - 141 i MAG - 135"
dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.
Termin szkolenia: 12.09.2017r. - 16.10.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1
kod: 21 - 045 Świdnik
tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98
http://swidnik.praca.gov.pl/

Ogłoszenie promocyjne

.

Firma SANNORT Sp. z o.o. w Sandomierzu Oddział w Lublinie realizuje:

Szkolenie grupowe pn. "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z egzaminem UDT"
dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.
Termin szkolenia: 01.09.2017r. - 21.09.2017r.

Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta ww. kursu prosimy o kontakt z:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1
kod: 21 - 045 Świdnik
tel. 81 461 35 02, faks 81 461 35 98
http://swidnik.praca.gov.pl/